Adventní koncert 3. 12. 2017

Kostel Českobratrské církve evangelické, Sladkovského ulice, Pardubice

Neděle 3. 12. 2017 v 17 hodin

ADVENTNÍ  KONCERT

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 24.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Setkání mládeže 1. 12. 2017

Přátelé, kamarádi, zveme Vás na velké setkání pardubické mládeže.

1. 12. 2017 v 18h na faře v Pardubicích (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 24.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Mládež, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Oznámení

Naše pastorační pracovnice Pavla Queisnerová ve čtvrtek 19. 10. 2017 nastoupila na šestitýdenní praxi ve sboru Reichenbergu (u Drážďan). V kanceláři ji částečně zastupuje Hana Capoušková, která bude v kanceláři přítomna vždy ve středu od 8 do 11 hodin. V případě pohřbu se obracejte na administrátorku sboru Annu Lavickou.

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.10.2017 v rubrice Jak žijeme, Ohlášky, Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Ohlášky 22. 10. 2017

Čtení: Iz 51, 3÷8 Sbírka:
Text: Mk 1, 29÷39 Účast:
Písně: 103-1; 36; 681; 192; 673; 487
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 10.45 začínají bohoslužby v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 15. 10. 2017

Čtení: Mt 6, 24-27 Sbírka:
Text: 1. Kor 1, 4-9 Účast:
Písně: 549-1; 168; 667; 547; VP (161; 158; 397; 404; 442); 177; 67-3
Kazatel: Daniel Ženatý

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme synodnímu seniorovi Danielovi Ženatému a naším hostům za přípravu a službu při dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 16.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 8. 10. 2017

Čtení: Luk 19,1-10 Sbírka:
Text: J 3,16-17 Účast:
Písně: 67,1; 604; 203; 292,1-2,6-8; 631; 436
Kazatel: Anna Lavická

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte prosím sborová oznámení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 09.10.2017 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky 1. 10. 2017

Čtení: Ex 16,2-3.10-15 Sbírka: 2 199,-
Text: Jan 6,3-14 Účast: 56/3
Písně: 443; 100; SV 189; 613; 606; 425
Kazatel: Michal Branda

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení. Děkujeme za službu seniorátnímu jáhnovi Michalovi Brandovi. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 02.10.2017 v rubrice Ohlášky.

KALENÁŘ ŘÍJEN 2017

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 02.10.2017 v rubrice Kalendář.

Pozvánka 21. 10. 2017

Pozvánka na podzimní seminář.

Hlavním tématem semináře historické společnosti VERITAS bude „Historie a současnost severského protestantismu“. Přednášku prosloví Mgr. Jan Dlask, Ph.D., pracovník Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě UK v Praze.

Seminář se bude konat v Pardubicích v sobotu dne 21. října 2017 v 10 hodin, a to v sále na faře ČCE ve Sladkovského ulici č. 638.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 26.09.2017 v rubrice Pozvánky ostatní, Pozvánky sbor.

Kázání 24. 9. 2017

Bohoslužby ThDr. Jiřího Doležala v neděli 24. 9. 2017 v Pardubicích a Horním Jelení

Základ kázání: Jan 1; 29,35-43

Písně: 138,1   84,1-4   236   171,1-2   420,1-4   580,5

Poslání: Mat 5; 13 – 14,16

Požehnání: Žalm 67; 2-3,7b-8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 25.09.2017 v rubrice Kázání.
Stránky: 1 2 3 4 5 6 ...121 122 123 Další