Ohlášky – 18.9.2016

Čtení: Ex 19,1-8  |  Text:  |  Písně: 443, 98, 638, 191, 549, 678  |  Kazatel: Miloš Hübner  |  Sbírka: 2445  |  Účast: 56/10 

 

(celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 18.09.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 11. září 2016

Text: Jr 1,4-10  Kazatel: František Plecháček

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo: „Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky , znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, nevím, jak bych (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 13.09.2016 v rubrice Kázání.
Můžete zanechat komentář »

Kázání 4. září 2016

Text: Mk 1,16-20; 2,13-17  Kazatel: František Plecháček

Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním. O něco dále (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 06.09.2016 v rubrice Kázání.
Můžete zanechat komentář »

KALENDÁŘ ZÁŘÍ 2016

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 06.09.2016 v rubrice Kalendář.

Ohlášky – 4.9.2016

Čtení: Mk 1,16-20  |  Text: Mk 2,13-17  |  Písně: 604, 163, 440, 176, 686, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1663 Kč  |  Účast: 53/22 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 04.09.2016 v rubrice Ohlášky.

Kázání 28. srpna 2016

Text: Mk 5,1-20  Kazatel: František Plecháček

Přijeli na protější břeh moře do krajiny gerasenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobů člověk posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 29.08.2016 v rubrice Kázání.
Můžete zanechat komentář »

Ohlášky – 28.8.2016

Čtení: Mk 5,1-20  |  Text: Mk 5,18-20  |  Písně: 158, 66, 368, 421, 632, 419  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1340,-  |  Účast: 51/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 28.08.2016 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 21.8.2016

Čtení: Přísloví 8,1-5, 32-36 | Text: L 16,1-8 | Písně: 214, 119, 373, 672, 434, 613 | Kazatel: Dalibor Antalík | Sbírka: 1 877,- | Účast: 54 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 24.08.2016 v rubrice Ohlášky.
Můžete zanechat komentář »

Kázání 14. srpna 2016

Text: Mk 4,35-41  Kazatel: František Plecháček

Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 16.08.2016 v rubrice Kázání.
Můžete zanechat komentář »

Ohlášky – 14.8.2016

Čtení: Ž 65,1-9 | Text: Mk 4,35-41 | Písně: 177, 46, 631, 200, 198, 250 | Kazatel: František Plecháček | Sbírka: 1 232,- | Účast: 55/8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a František Plecháček dne 16.08.2016 v rubrice Ohlášky.
Můžete zanechat komentář »
Stránky: 1 2 3 4 5 6 ...110 111 112 Další