Ohlášky – 19.7.2009

Čtení: Mt 5,21-26 | Text: Gn 4,1-16 | Písně: 549; 19; 214; 667; 618; 486 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 63/2 | Sbírka: 1.459,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 19.07.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 19.7.2009

Text: Gn 4,1-16 | Kazatel: Daniel Ženatý

Kain a Abel. A také třeba pan Smith a pan Brown, a paní x a paní y. A dva sousedé na ulici, a dvě zdravotní sestry na jednom oddělení. Kain a Abel žili a žijí po všechny časy a na všech místech. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 19.07.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 12.7.2009

Čtení: Ž 103,1-13 | Text: Mt 8,1-3 | Písně: 138,1 a 2, 373,250,419,453 1-2 | Kazatel: Jan Machala | Účast: 56 | Sbírka: 1.169,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 12.07.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 5.7.2009

Čtení: Iz.58, 6 – 11 | Text: Luk.6, 36 – 42 | Písně: 138, 111, 392, 477, 408, 8, 580 | Kazatel: Jiří Doležal | Účast: 44 | Sbírka: 2.232,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 05.07.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 5.7.2009

Text: Lukáš 6,36-42 | Kazatel: Jiří Doležal

Není nic důležitějšího, co by mohlo být kteroukoli neděli s kterékoli kazatelny pověděno než toto Ježíšovo ujištění: “váš Otec je milosrdný„. Nic většího a výstižnějšího se o Bohu nedá povědět.:Bůh je váš Otec a je to Otec milosrdný. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 05.07.2009 v rubrice Kázání.

Slovo na tento měsíc

Jeden novinář položil Matce Tereze otázku: Co by se podle vás mělo v církvi změnit? A Matka Tereza odpověděla – vy a já, milý pane.
Moc se mně ta slova líbí. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 03.07.2009 v rubrice Kázání.

Kázání – 28.6.2009

Text: Lk 15,1-7 | Kazatel: Daniel Ženatý

Podobenství má mnoho vrstev. Která je nejdůležitější? Myslím, že tato: Podobenství je o Bohu. Ukazuje, na kom Bohu záleží a z čeho se raduje. A my se musíme rovnat podle Boha. Ne on podle nás. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 28.06.2009 v rubrice Kázání.

Ohlášky – 28.06.2009

Čtení: Jon 3 | Text: Lk 15, 1-10 | Písně: 138; 19; 209; 694; 678; 195 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 78/5 | Sbírka: 1628,-

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení, kazatelské stanici holického sboru. Sbor v Holicích administrujeme. Jedná se o sloučení našeho a holického sboru. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 28.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Ohlášky – 21.6.2009

Čtení: Iz 55, 1 –11 | Text: Lk 14, 15 – 24 | Písně: 117, 36, 604, 162, 422, 68 | Kazatel: Ladislav Beneš | Účast: 71 | Sbírka: 1.940,- (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Pavla Queisnerová dne 21.06.2009 v rubrice Ohlášky.

Kázání – 21.06.2009

Text: Iz 55, 1-11 | Kazatel: Ladislav Beneš

„Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! 2 Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! 3 Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi! Uzavřu s vámi smlouvu věčnou, obnovím milosrdenství věrně Davidovi prokázaná. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a admin dne 21.06.2009 v rubrice Kázání.
Stránky: Předchozí 1 2 3 ...124 125 126 ...129 130 131 Další