Kázání 24. 9. 2017

Bohoslužby ThDr. Jiřího Doležala v neděli 24. 9. 2017 v Pardubicích a Horním Jelení

Základ kázání: Jan 1; 29,35-43

Písně: 138,1   84,1-4   236   171,1-2   420,1-4   580,5

Poslání: Mat 5; 13 – 14,16

Požehnání: Žalm 67; 2-3,7b-8 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 25.09.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 17. 9. 2017

Bohoslužby, Pardubice                               17. 9. 2017                       Lk 14,28-33

Neděle: 14. po Tr. (kostel sv. Jana Křtitele) (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 17.09.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 27. 8. 2017

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení             27.8.2017                 Lk 17,3b-6

Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu.  4 A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: ‘Je mi to líto’, odpustíš mu!“  5 Apoštolové řekli Pánu: „Dej nám více víry!“  6 Pán jim řekl: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčice, řekli byste této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře’, a ona by vás poslechla.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 27.08.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 13. 8. 2017

Pardubice – Horní Jelení

13.08.2017

Izajáš 43, 1-2

Matouš 14, 22-33 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 13.08.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 23. 7. 2017

O Boží svrchovanosti.
Pardubice 23. 7. 2017
Introit: Ž 33,8-11  čtení: Gn 50,14-21 text: Gn 50,20
poslání: Ř 8,28.35.38-39  požehnání: Nu 6,24-26 písně: 91, 155, 426, 452. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 23.07.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 4. 6. 2017

Bohoslužby, Pardubice       4. 6. 2017       Sk 2,1-13

Neděle: Svatodušní

Text:

Sk 2,1-13: Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.  (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 05.06.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 14. 5. 2017

kazatelka: Anna Lavická

Vstupní píseň: 98/1

Introitus: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista.
Sestry a bratři, vítám vás  k bohoslužbám o páté neděli velikonoční, jež slove „Cantate“ (Zpívejte Pánu), slovy žalmu 98:
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 9. 4. 2017

kazatelka: Anna Lavická

9.4 2017    Květná neděle    Pardubice, Horní Jelení
Píseň: 326/1

Pozdrav: Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Amen
Bratři a sestry, vítám vás o květné neděli v tomto shromáždění

Vstup: Otevřetež mi brány spravedlnosti a vejda do nich, oslavovati budu Hospodina. Tať jest brána Hospodinova, kterouž spravedliví vcházejí. Tuť já Tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel a byls můj vysvoboditel. (Ž 118/19-21) (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 26. 3. 2017

kazatelka: Anna Lavická

26.3.2017    4. neděle postní, VSS    Pardubice

Vstupní píseň:426/1 „Tvá Pane, Kriste věc to jest“

Vstup: Ž 42/2-3;12 (kral)

Bratři a sestry, v rámci dnešních bohoslužeb vykonáme výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva. Už při příchodu jste se zapisovali do prezenční listiny. Po požehnání bude krátká přestávka, po níž navážeme procedurálními záležitostmi a budeme pokračovat volbou nového staršovstva a náhradníků. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 12. 2. 2017

kazatelka: Anna Lavická

Vstupní píseň: 138/1
Introitus: Bratři a sestry, vítám vás k dnešním bohoslužbám slovy poutní písně, žalmu 122: „Veselím se z toho, že mi říkáno bývá:  pojďme do domu Hospodinova, a že se postavují nohy naše v branách tvých, ó Jeruzaléme.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 22.05.2017 v rubrice Kázání.
Stránky: 1 2 3 4 5 6 ...42 43 44 Další