Kázání 14. 10. 2018

Píseň při příchodu kazatele: 166 Pán Bůh je přítomen

Pozdrav: Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

Bratři a sestry, přátelé, děti, vítejte na dnešních bohoslužbách. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 16.10.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 23. 9. 2018

Kázání: Mk 9, 30-37 Spor o prvenství

Pardubice 23. 9. 2018 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 23.09.2018 v rubrice Kázání.

Ohlášky 27. 5. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme bratru Michalu Brandovi za službu při dnešních bohoslužbách. V 11 hodin začínají bohoslužby v kazatelské stanici v Horním Jelení. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 28.05.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 22. 4. 2018

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení      22. 4. 2018              Lk 11,14-23 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 23.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 8. 4. 2018

Pardubice

08.04.2018

Píseň písní 2, 8-13

Jan 20, 19-29

„Odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.“ Slavná píseň je toho důkazem: symbolem Velikonoc je prázdný hrob. Ženy šly ke hrobu, a našly jej otevřený a prázdný. Ježíšovo tělo nebylo nikde. A zazněla dobrá zpráva: „Ježíš je živý. Ježíš je jinde.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 13.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 1. 4. 2018

Bohoslužby, Pardubice + Horní Jelení , 1. 4. 2018, J 21,5-6

Neděle: Velikonoční (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 02.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 3. 2018

Zacharjáš 9,9

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 29.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 11. 3. 2018

Bohoslužby Pardubice + Hor.Jel.             11.3.2018                   J 6,1-15

Laetare (4. v postu)

Čtení: Jan 6,1-15 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 15.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 4. 3. 2018

4.3. 2018                      Podobenství o hřivnách                                     Pardubice

Vstupní píseň: 51/1

Vstup: Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své a spasení své dej nám.

Pozdrav: Vítám vás o třetí postní neděli a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj

Bratři a sestry, dnes vykonáme v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění s volbou farářky Hany Ducho za kazatelku pardubického sboru. Tímto ohlášením je sborové shromáždění zahájeno. Po písni 485 bude přestávka, pak budeme pokračovat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 06.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 2. 2018

1. Kor 4, 6 – 14 Blázni pro Krista

Pardubice, 25. 2. 2018 – 2.postní (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 01.03.2018 v rubrice Kázání.
Stránky: 1 2 3 4 5 6 ...43 44 45 Další