Kázání 8. 4. 2018

Pardubice

08.04.2018

Píseň písní 2, 8-13

Jan 20, 19-29

„Odvalen je kámen, prázdný hrob tu zbyl.“ Slavná píseň je toho důkazem: symbolem Velikonoc je prázdný hrob. Ženy šly ke hrobu, a našly jej otevřený a prázdný. Ježíšovo tělo nebylo nikde. A zazněla dobrá zpráva: „Ježíš je živý. Ježíš je jinde.“ (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 13.04.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 3. 2018

Zacharjáš 9,9

Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a zachráněný, pokořený, jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 29.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 11. 3. 2018

Bohoslužby Pardubice + Hor.Jel.             11.3.2018                   J 6,1-15

Laetare (4. v postu)

Čtení: Jan 6,1-15 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 15.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 4. 3. 2018

4.3. 2018                      Podobenství o hřivnách                                     Pardubice

Vstupní píseň: 51/1

Vstup: Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své a spasení své dej nám.

Pozdrav: Vítám vás o třetí postní neděli a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost vám a pokoj

Bratři a sestry, dnes vykonáme v rámci bohoslužeb výroční sborové shromáždění s volbou farářky Hany Ducho za kazatelku pardubického sboru. Tímto ohlášením je sborové shromáždění zahájeno. Po písni 485 bude přestávka, pak budeme pokračovat. (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 06.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 2. 2018

1. Kor 4, 6 – 14 Blázni pro Krista

Pardubice, 25. 2. 2018 – 2.postní (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 01.03.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 14. 1. 2018

14.1.2018                                                                                                                                      Pardubice

Vstupní píseň: 65/1

Vstup: Na Tobě přestávati sluší, ó Bože, Tebe na Siónu chváliti, a tu Tobě slib vyplňovati. Blahoslavený, kohož vyvoluješ a přivodíš, aby obýval v síňcích Tvých. Tuť nasyceni budeme dobrým domu Tvého, v svatyni chrámu Tvého. Haleluja. (Ž 65/2,5)

Píseň: 158 Samému Bohu sláva, čest (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 29.01.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 31. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice               31.12.2017                                         Mt 2,13-23

L.Beneš

Čtení: Mt 2,13-23 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 03.01.2018 v rubrice Kázání.

Kázání 25. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                              25.12.2017                          Mt 1,18-25

Boží hod vánoční (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 28.12.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 24. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                    24.12.2017                                        Tit 3,4-5

Štědrý večer (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 28.12.2017 v rubrice Kázání.

Kázání 3. 12. 2017

Bohoslužby, Pardubice                   3.12.2017              Zj 3,14-20

Neděle: 1. v adventu

Ladislav Beneš

Text:Zj 3,14-20 (celý příspěvek »)

Tento příspěvek napsal/a Tomino dne 15.12.2017 v rubrice Kázání.
Stránky: 1 2 3 4 5 6 ...43 44 45 Další